Loopbaanpakket Large

Loopbaanpakket Large

In loopbaantraject Large ligt de nadruk op loopbaanoriëntatie. Jij als persoon staat centraal en je gaat verkennen: Wie ben ik, Wat kan ik, Wat wil ik en Hoe bereik ik dit. Het doel is het verkennen van je volgende loopbaanstap: je nieuwe functie! Dit traject is langer dan de andere trajecten en kent een zogenaamd drie-gesprek.

INDIVIDUEEL MAATWERK

Binnen dit traject voert de loopbaancoach een vijftal coaching- en adviesgesprekken met jou. Elk gesprek resulteert in specifieke (huiswerk) opdrachten of richt zich op het bespreken van resultaten van uitgevoerde activiteiten. In dit traject wordt gebruik gemaakt van de inzet van diverse vragenlijsten en specifieke oefeningen. Naast je kennis en kunde kijken jullie naar je persoonlijkheidsprofiel, interessegebieden, loopbaanwaarden, competenties en de toekomstige werkomgeving waarin de kwaliteiten van jou het best tot hun recht komen en waar jij je prettig bij voelt. De keuze van de oefeningen is altijd maatwerk en wordt op jouw persoonlijke vraagstelling afgestemd. Je krijgt duidelijke rapportages over de functies die het beste bij jou passen en van je ontwikkelaspecten.

TOEKOMSTPLAN

Het eindresultaat van het traject Large bestaat uit een persoonlijk Toekomstplan met alle bagage die je nodig hebt om in actie te komen en de volgende stap in je loopbaan te zetten; met daarin vervat de resultaten van alle functieverkenningen en eventueel adviezen voor verdere scholing of competentie-ontwikkeling.

VERDERE ONTWIKKELING EN DRIE-GESPREK

Onze ervaring leert dat je als de deelnemer vaak gebaat bent bij een driegesprek met je werkgever. Afhankelijk van de situatie kan dit aan de voorkant van het traject worden ingezet of juist als afsluiting van het traject. Wij hechten veel belang aan een goede en zorgvuldige borging van de gepleegde investeringen zowel in tijd als geld. De werkgever kan in positieve zin een belangrijke rol spelen bij het verdere succes van je ontwikkeling. Niet enkel in faciliterende zin, maar ook in de vorm van morele support. Echter bepaal jijzelf of je een driegesprek wenst. Mocht je werkloos zijn dan kan dit gesprek ook met je potentiële nieuwe werkgever worden gevoerd of je UWV-werkcoach zodat hij/zij je nog beter kan begeleiden.