Werkstress actief aanpakken: krijg je werkplezier terug!

Trend
Coaching stress

Uit onderzoek blijkt dat stress de oorzaak is van 20% van het langdurig verzuim.

Eén derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Bij verzuim door stress onderscheiden de medische diensten drie diagnoses die verschillen in intensiteit:

  • uitval door spanningsklachten
  • uitval door overspannenheid
  • uitval door burn-out (gemiddeld 8 maanden)

Wanneer je werkzaam bent volgens de CAO Bouw kun je je aanmelden voor een Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO) en een Duurzaam Inzetbaarheids Analyse Dia. Tijdens deze gesprekken worden de medische risico’s van werkstress in kaart gebracht. Eens in de 4 jaar kun je vrijwillig meewerken aan een PAGO.

Bij werk gerelateerde stressklachten kun je contact opnemen met Mijn loopbaancoach en bespreken we samen de mogelijkheden van begeleiding.

Coachgesprekken en stress klachten

Als loopbaancoaches brengen we samen met jou je stressklachten in kaart door middel van coachgesprekken en een vitaliteitschecklist. Hiermee kunnen we de signalen van werkstress verder bespreken. Signalen zijn: slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid.

Ook bespreken we met jou of er functioneringsgesprekken zijn op je werk. Heb je voldoende werkplezier, Hoe kijk je naar jouw toekomst? Vaak worden de signalen van stress niet op tijd herkend. Het kunnen kleine druppels zijn die de emmer doen overlopen.

Plan van Aanpak en zetten van stappen.

Nadat de klachten in kaart zijn gebracht ga je samen met je loopbaancoach de actieve stappen in kaart brengen om de stress aan te pakken. We bespreken de stappen en maken met jou een Plan van Aanpak om de stappen in praktijk te brengen in werk en privé. Met enkele kleine (gedrags-) aanpassingen kun je al een wereld van verschil ervaren!